... uchylka c.2

Zeliho uchylka  - Pivicko

co k tomu zeli rekl: nemohu bez piva byt "

zelos_3.jpg
zelos_3.jpg
zelos_4.jpg
zelos_4.jpg
zelos_5.jpg
zelos_5.jpgMilhaus Devils 2006. Vsechna prava vyhrazena.jts@roedl.cz